Privacyverklaring PROFIMMO BVBA                     

van toepassing vanaf 25/05/2018

Deze privacyverklaring biedt u de informatie ivm de bescherming van uw persoonsgegevens door Profimmo bvba, Poel 11 te Herentals.
Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens in het kader van onze activiteiten.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij over u?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten; hierbij verwerken we volgende gegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens: naam, adres, email, telefoonnummer, gegevens ivm uw arbeidscontract
 • Solvabiliteitsgegevens

De gegevens die we over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks bezorgd of gegevens verkregen via derde partijen zoals uw werkgever, huiseigenaar, contractuele relaties,  website/sociale media pagina’s die informatie bevatten die u zelf hebt publiek gemaakt (bv uw eigen website) en databanken die door derde partijen publiek gemaakt werden.

 

Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 1. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
 2. Om een overeenkomst met u uit te voeren om of de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek alvorens een overeenkomst aan te gaan.
  We gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, om producten en diensten te leveren, om informatie te verstrekken over onze producten en diensten.
 3. Om elektronische communicatiegegevens te verwerken: als bewijs van bestellingen, uitgevoerde werken en leveringen, of communicatie die plaatsvonden. We kunnen dergelijke gegevens bewaren zolang wettelijk vereist of toegestaan is.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Enkel om onze doeleinden te vervullen, kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met:

 • Werknemers, leveranciers (klantengegevens)
 • Sociaal secretariaat (werknemers)
 • Preventiediensten
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Alle dienstverleners die wettelijk verplichte diensten naar ons bedrijf verlenen, zoals o.a. advocaten, notarissen, boekhoudkantoren.

 

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is binnen de contractuele relatie met ons bedrijf. Zo wordt bijvoorbeeld klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 12 jaar na de contractuele relatie.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen? 
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens
 • Rectificatie: u kan vragen dat uw persoonsgegevens worden aangepast indien u meent dat ze onjuist of onvolledig zijn
 • Verwijdering: u kan de verwijdering van uw persoonsgegevens vragen
 • Beperking: u kan beperking van uw persoonsgegevens vragen
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, indien mogelijk, over te dragen aan een derde partij.

Indien u een van de voornoemde rechten wenst uit te oefenen, of indien u meer informatie wenst ivm ons privacybeleid, kan u ons contacteren op ons kantoor te 2200 Herentals, Poel 11, persoonlijk of per post.